Siop

Beth yw Phentermine 37.5?

Phentermine 37.5, a elwir hefyd yn generig Adipex, yn gyffur sydd ar gael trwy bresgripsiwn yn unig. Mae Phentermine 37.5 wedi'i gymeradwyo gan FDA ac mae'n cynnwys 37.5mg o hydroclorid phentermine. Mae'n ddi-arogl, yn wyn o ran lliw, ac mae'n hydawdd mewn dŵr. Dylid ei gymryd yn unol â chyfarwyddiadau meddyg, sydd fel arfer yn golygu ar stumog wag gyda gwydraid llawn o ddŵr.

 

Pam mae Phentermine 37.5 yn cael ei ddefnyddio?

Fe'i cynlluniwyd i helpu unigolion â gordewdra i golli pwysau yn haws wrth i'r symptomau sy'n gysylltiedig â cholli pwysau gael eu lleihau trwy ei ddefnyddio. Mae hyn oherwydd bod buddion defnyddio Phentermine 37.5 yn cynnwys atal archwaeth a hwb mewn egni. Mae hyn oherwydd bod y cemegau yn y pils yn gweithio gyda'r system nerfol ganolog i dwyllo'r ymennydd i feddwl ei fod yn teimlo'n llawn o swm llai o fwyd, a bod y teimlad hwn yn para'n hirach nag y byddai fel arfer. Ar ben hynny, mae'n cynnwys symbylydd sy'n cadw lefelau egni'n uchel er eich bod chi'n bwyta llai o galorïau.

 

Pam ddylwn i prynu Phentermine 37.5?

Yn ôl yr adroddiadau diweddaraf mae gan Phentermine 37.5 allu goddefgarwch uchel o'i gymharu â'r dosages eraill. Ychydig iawn o norepinephrine ydyw ac felly'n hawdd ei ddefnyddio. Mae'r rhan fwyaf o'r meddygon yn eich rhagnodi i fynd am y dos hwn oherwydd ei fanteision allweddol.

Mae cydbwysedd y buddion hyn yn rhan bwysig o Phentermine 37.5, oherwydd mae'n gwneud yn siŵr y gall dieters gymryd rhan mewn bwyta ac ymarfer corff yn iawn - dwy gydran hanfodol o golli pwysau yn naturiol a ffordd iach o fyw - heb ddioddef y sgîl-effeithiau annymunol a all arwain gormod o ddeietau i fethu.

Mae'n bwysig nodi, serch hynny, na fydd Phentermine 37.5 yn gwneud i'w ddefnyddwyr golli pwysau i gyd ar ei ben ei hun. Ni fydd cymryd y cyffur yn gwneud i'r bunnoedd ychwanegol hynny o fraster syrthio i ffwrdd. Yn lle, mae'n ei gwneud hi'n bosibl i ddeietwyr gymryd y camau priodol heb ddioddef o glefydau newyn llethol na blinder eithafol.

Mae effeithiolrwydd y feddyginiaeth hon wedi ei gwneud y mwyaf cyffredin cyffur colli pwysau yn yr Unol Daleithiau ar gyfer unigolion sy'n ordew. Gall yn effeithiol helpu'r cleifion hynny i golli'r pwysau a lleihau eu risg o gyflyrau iechyd difrifol fel pwysedd gwaed uchel, diabetes, a cholesterol uchel.Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0